President List  |  Marwari Commercial High School & Junior College Mumbai


Time Name Remark
1916-1922 Shri Jagannath Khemka
1923-1925 Shri Anandram Jaipuria
1925-1927 Shri Nandlal Banka
1927-1928 Shri Ramnarayan Rastogi
1928-1930 Shri Tansukhrai Karundia
1930-1933 Shri Ramgopal Ruia
1933-1936 Shri Puranmal Bubna
1936-1938 Shri Bhikharaj Jaipuria
1938-1940 Shri Puranmal Bubna
1940-1941 Shri Tansukhrai Karundia
1941-1943 Shri Puranmal Bubna
1943-1944 Shri Gajadhar Jaipuria
1944-1948 Shri Bhikharaj Jaipuria
1948-1951 Shri Ratanlal Bubna
1951-1955 Shri Harnarayan Rastogi
1955-1956 Shri Pandit Deshraj Sharma
1956-1957 Shri Harnarayan Rastogi
1957-1959 Shri Harikishandas Mehra
1959-1973 Shri Gaushankar Kejriwal
1973-1976 Shri Bishwanath Bubna
1976-1992 Shri Gurishanker Kejriwal
1992-1993 Shri Parmeshwari Prasad Kamalia
1993-1998 Shri Nandlal Kejriwal
1998-2001 Shri Satyaprakash Sharma
2001-2004 Shri Kashinath Gadia
2004-2006 Shri Shyamsunder Kejariwal
2006-2007 Shri Hariram Agrawal
2007-2009 Shri Umedmal Shah
2009-2011 Shri Jagdishprasad Todi
2011- 2015 Shri Paras Golecha
2015-2017 Shri Hariram Agrawal
2017-2019 Shri Govind Saraf
2019-2021 Shri Sushil R. Gadia